Kallepin sezoen 2020

Daotum Wat
Zaoterdag 09 november 2019 Finale Vastelaovendsleedsje Meziekgeterijj
Vriedag 15 november 2019 Opening Vastelaovendszezoen um 20:11oor in Treech aon de Maos
Dinsdag 10 december 2019 Keerskiene in Treech aon de Maos
Zaoterdag 11 jannewarie 2020 Loterij
Zoondag 19 jannewarie 2020 Sjraveleirs Hierlickheid Hier 
Vriedag 24 jannerwarie 2019 Intern oetrope
Zaoterdag 25 jannewarie 2020 Oetrope en installere nuie Hoeglöstegheid Luikse Vrijheid St. Pieter oppe Viefsprunk um 14.11 oor
Zoondag 26 jannewarie 2020 Stadsprins vaan Groet Mestreech
Maondag 27 jannewarie 2020 Versere prinselek Pelies
Goonsdag 29 jannewarie 2020 H. Mès Servaos en Stadhoes
Zaoterdag 01 fibberwarie 2020 Senioremiddag in Tapijnkazernum um 13.33 oor
Zaoterdag 01 fibberwarie 2020 Faote Sitting in Treech aon de Maos um 20:11 oor
Zoondag 02 fibberwarie 2020 Wycker zoondag
Vriedag 07 fibberwarie 2020 Prins mèt Mooswiever op stap
Zaoterdag 08 fibberwarie 2020

Steunbere aovend in Treech aon de Maos

Zoondag 09 fibberwarie 2020 Bezeuk same mèt de Biesländer sponsore in de binnestad
Zaoterdag 15 fibberwarie 2020 Prinsefoto in Centre Ceramique
Zaoterdag 15 fibberwarie 2020 Prinsebal in Tapijnkazern um 19:55 oor
Zoondag 16 fibberwarie 2020  St. Pieterse lunch

18-19-20 fibberwarie 2020 

Roondgaank mèt fruitsjeutelkes

Vriedag 21 fibberwarie 2020 

Sjaolcarnaval
Zaoterdag 22 fibberwarie 2020 H. Mès en daan naor Wieck
Zoondag 23 fibberwarie 2020 Insjete St. Pieterse Vastelaovend oppe Viefsprunk
Zoondag 23 fibberwarie 2020 Same mèt de Hermenie ’t Mooswief bringe naor ’t Vriethof 
Zoondag 23 fibberwarie 2020 Groeten Optoch
Zaoterdag 14 miert 2020 Diner adieu au Prince