Vastelaovendsvereineging c.v. de Mosasaurussen heet de chariteitsgedachte vaan opriechter en Iere-President Harry Hardy oondergebrach in ’n offisjele stiechting: de Harry Hardy Stiechting. Die Stiechting heet de organisatie vaan de Senioremiddag, de fruitsjeutelkes en ’t bezeuk aon Maosveld veur zien rekening genome. Loert weier op de eige ‘site’ vaan de stiechting.