…Kaffee d’n Roejen

Haon 1839..(deil 2)

 He, he, wat heet dat lang gedoort. Wie meinste? Die stèlte…..nein, tot dee mèt die kruunsjespen weer geit sjrieve! Nao lang zeivere bleek de sjreiver zien spikkeleeriezer kwiet te zien gewees.

Geer kint die mominte wèl, die este ze nochins de revue liets passere, ein hoegoet twie menute gedoort höbbe, meh in de praktijk veur ’t geveul 11 menute gedoord höbbe.

Zoe waors dat ouch op de gedinkwierdege mörge in ’t naojaor vaan 1839 bij Willem in kaffee de Roejen Haon.

Seconde dore menute en menute dore ore. Iech höb ’t geveul esof ’t twie jaor gedoord heet!

Hoofrolspeulers: de wienboer Louis Polis, de knapjas Francois Stiehl, de kribbeler Gerard Stiehl en Hubert Naus. Figurante: Belsje kemies, Hospes Schrienemeekers, Miets en Jo Morreau, Mooswiever, Mosasaurussen en daank veur ’t dispenibel stèlle vaan ‘nne boot: John Marquet. Neet gevraog:

Andre Rieu.

 

Willem, d’n hospes, dee ziech ouch gere wèlt reure in ’t gesprek tösse ’t kwartèt aon de stamtaofel en in die iewegliekende stèlte, zuut ziene kans sjoen en zeet: um get leve in de brouwerij te kriege is ’t mesjien leuk um ins alle gievelstein vaan Mestreech op te sjrieve en te raoje wat hun beteikenis is.

Noe loert ins bove de deur boete wat daor steit:

               ManU Del ConstrUCta tUI (1717)

Luuster, ’t idee is good meh dat deiste eine kier en daan is de lol ouch devaan aof. Nein, ’t mot spektakel geve en dat veur alle Mestreechteneere. En……’t mot ’n jaorleks fies zien. Veur Schrienemeekers waors ’t neet erg tot de deur obbenuits opevloog, want es de tap mer löp en d’n ober mer verköp, meh veur de veurtgaank vaan ’t gesprek waors ’t toch ‘nne steurende faktor en ouch veur de res vaan ’t verhaol, want zoe kaom iech noets klaor es iech konstant gederangeer weur door opevlegende kaffeedeure.

Dao kaome de ierste muzikante vaan de Société d’Harmonie binne, die veurneumes waore um mèt de boot vaan John Marquet blozenterend nao Mestreech te goon. Iech zal neet mie sjrieve wie deks de deur is opegevloge in dat oor. Enfin wie de leste vaan de hermenie de deur achter zien koont touwtrok, vloog ze obbenuits ope, mer dit kier waors ’t toch aanders. Zjus of de deur get wouw zegke. Zjus of ’t sjebrang kuimde. Zjus of de verplaotse loch ’t nuits veuroet blaosde. Is dat ’t mysterie?

Nein. Meh dao hong wèl get in de loch. ‘t Waors zjus of de door de sigaredamp gevulde kaffee ’t allemaol noch mysterieuzer maakte en of in die loch allemaol figure waore die de lui in de mach hadde. Nein, zoe waors ’t noch noets gewees in de Roejen Haon. Enfin, neet tot Schrienemeekers ’t ziech kos rappelere.

 

In ’t deurgespaan stoont de Belsje kemies Hardie en reep oet volle boors: “la Séperation……….. ……Abdication”. De sjeiing tösse Belsj en Holland waors e feit. Keuning Willem I erkinde de Belsje Staot en zouw aofstand doen vaan de troen en gebruuk make van ’n soort pré-vut regeling. De kanselerijraod vaan die – en ’t kin neet aanders of die höbbe dat vaan de Mosasaurussen aofgeloerd, want die höbbe al eine veur 2012 en 2013 – had al ‘nne nuie: Willem II. Hardie mos wèl beinao sjriewe, want op d’n achtergroond zaogste noch zjus de mas vaan de nuie boot vaan John vertrekke, dee de Société d’Harmonie, oonder leiing vaan Faulhaber en op meziek vaan de toen noch onbekinde Andre Rieu, speulentere euver de Maos nao de stad voor. De Société d’Harmonie zaot roond deen tied ouch neet lekker in hun trommelvel en die hadde planne um te fusere en ein nui hermenie op te riechte mèt ‘nn keuninklekke naom, zjus de…………………!

De kemies Hardie goejde neet allein root in ’t ete vaan de bei-einkoms vaan de 4 hoofrolspeulers, meh brach de sjreiver ouch vaan zien apropos. V’r stoon noe op ‘nne 2-sprunk! Et maintenant…..zaogste op de väörkant vaan ederein ziene veurkop stoon. Blieve v’r bij de Hollenders of kaome v’r oonder Belsj gezag, vroog ziech ederein aof. De nuie naom veur de kaffee waors oonderwijl al gebore: ‘Le Coq Sportif’.

Louis kos ziech wèl rappelere tot dee Ignatius van Thier vaan Kestiel Agimont hiemel en eerde had bewoge um zien landgood oonder Aajd Vroenhove te kriege, dat al oonder de gemeinte Mestreech ressorteerde. Es dee dat kin en ’t is ‘m gelök, daan kinne veer toch ouch perbere um d’n Haon op Hollandse groond te laote krejje. De spandeuk woorte oetgehaold en Hubert Naus kaom mèt ’t idee um de kaffee te bezette en ‘nne protesgrop op te riechte: “occupy St. Pieter”. Ze zouwe tente veur de deur zètte en um de beurt daag in en daag oet de wach hawwe. Zoe gezag, zoe gedoon. Miets, de naoberse vaan weier aof en hospita vaan kaffee de Beurstel, die toch neet gere mèt die Frans gezinde te doen had en ouch de Franc aofzwoor, zouw veur de sop zörge. En Jo, häöre mins, zouw hei verslaag vaan doen in ’t nui gezetsje “De Krejjende Haon” en umtot noch neet ederein Internet had, zouw heer ouch zörge veur de distributie op St. Pieter. Miets had noch gerope vaan: “let op de stickers”, meh door de meziek vaan Andre en de hermenie, gonge die wäörd op in de euforie vaan de nuie Belsje Staot en de muziek van de Société d’Harmonie. De muziek galmde tot aon de stop vaan Ternejje en d’r zien verhaole tot ’t tot in Vise te hure is gewees.

De mötsemeekers oet Aoke, de gebreurs Stiehl, zaote mèt gekromde tiene in hun sjeun ziech dat allemaol ins te beloere. Zie koste zoewiezoe neet ederen daag en nach hei in ’t kampemint blieve. De ierste SMS’jes vaanoet Den Haag rolde binne, umtot noe mèt de installatie vaan Willem II, al vaanoet Den Haag de ierste opdrachte kaome um veur de gebruukelekke huudsjes te goon zörge.

Louis Polis had ziech noch e stein-aajd besteld en oonderwijl tot heer dao naor zaot te loere en – iemes dee häöm neet beter zouw kinne, zouw oet de aondachtege blik kinne opmake tot heer de samestèlling vaan zien beer aon ’t oonderzeuke waor – zaog zien planne achter de coulisse verdwijne. Meh Louis mos hei inwendeg um lache, heer, jao heer had get in ziene kop en neet in zien koont. Heer had d’n tied en zien motto waors dan ouch: ‘partus sequiter ventrem’.

Oonderwijl waors in Mestreech ouch väöl bedrijvegheid losgebarste. Neet allein de Société d’Harmonie had ’t Bassin bereik, meh ouch op hoeger nivo späölde tösse de wallemoer ‘nne hiele houp. Of dat allemaol aon de bezeukers vaan de Roejen Haon veurbij is gegaange, is neet bekind. Ginneraol Dibbets had zjus ’t commando euver de stad gekrege en Mestreech en St. Pieter mèt zien fortificatie bleve in han vaan de ‘Hollenders’ en woorte gans ingeslote door Belsj. Zoe kaom de vlaojpunt vaan Nederland aon de naom “Gibraltar aon de Maos”. De einegste euvereinkoms tösse ’t echte Gibraltar en hei, waors tot op zoewèl op die kaal rots es hei in Mestreech geine sodemieter te beleve velt, mot ziech Louis bedach höbbe. Meh weitensjappelek oonderzeuk hei nao, is d’r noets gewees.

Merdre de nondezju…..zouw dat niks zien: ’n hermenie die neet allein späölt mèt percessies, meh ouch dao boete

Volgend jaor wijer mèt: ’t mysterie vaan de Roejen Haon.

Marino Mahovic