Collaasj vaan de aofgelope eveneminte. De mies recente kiekpleetsjes stoon veuraon en rolt uuch zelf naor oonder in d’n tied trök! 

Veer prizzentere uuch
uzze nuie Prins 2020

TITULATUUR
 

PRINS CARLO I

 
SOMMELIER – ACQUIT CARAMBOLEUR – CUISINER
 

65ste Prins vaan c.v. de Mosasaurussen
Luitenant-Ginneraol vaan de Koksbrigade
Commandeur vaan ’t Greune Lake
Sjout bij Nach vaan de otovrije Via Marna
Bib Gourmand Bródzjeleer vaan de Ragoût du Croquette
Erfprins vaan de Hierlickheid St. Pieter
Lienhier vaan de Greune Ambassaad ‘De Poshoorn’ in Wyck
Besjermhier vaan de Roejen Haon
Substituut-Ambassadäör vaan de Luikse Vrijheid St. Pieter
Gedillegeerd peetvaajer vaan de meidskes vaan ’t Moos en de Poor
Protecteur vaan ‘t Mooswief

WELKOM 

CV de Mosasaurussen heite uuch welkom op hun website.
Volg hij ’t wèl en wee vaan us vereineging. Loert ins wat us aktiviteite zien via ‘THOES’ en uzze kallepin. En oonder “fotokes” en “fèlmkes” zeet geer wie veer us ammezere.

INFORMATIE

Wèlt geer tot veer uuch ’n beriechske sjikke es veer get op de site höbbe
aongepas, of wèlt geer get informatie daan kint geer kontakt opneume mèt us kretserij:

CV De Mosasaurussen
Telefoon : 06-50640673 (Margo Hijnens)
secretariaat@mosasaurussen.nl

De Mosasaurussen Vasteloavend Kallepin

Us twie zjubilarisse:
Links John Hardy, Iere-President, 5x 11 jaor
Rechs Jordie Nulens, President, 1x11 jaor

Veer carnavalsvereineging de Mosasaurussen vaan Sint Pieter zien op zeuk naor diech!

Höbs diech dat ouch….dat geveul? En wèlste ouch get doen mèt dat geveul? Daan biste bij us op de zjuste plaots. Geit bij diech ’t waakvlemke zoe roond de vastelaovend vol ope en biste ouch bereid um aander lui plezeer te geve?

Veer es vereineging bewaore e stökske Mestreechter volkskultuur op de Luikse Vrijheid St. Pieter en daoneve zette veer us ouch in veur de chariteit.

Höbste interesse? Daan kinste twie dinger doen. Kom ‘nne kier loere bij ein vaan us aktiviteite (loer hei neve op de kallepin), of sjrief ins naor oonderstaond adres veur miejer informatie of mesjien wèl ’n gesprek mèt uzze president.

Sjrief ins naor: secretariaat@mosasaurussen.nl

Chariteit

De Harry Hardy Stiechting is op zeuk naor lui vaan St. Pieter die wèl eve ’n rögkesteunsje kinne gebruke, of die al e tiedsje kraank zien of allein thoes zitte. Weit geer zoe iemes mail dat daan naor: secretariaat@harryhardy.nl. Daan zalle veer same mèt de daan regerende Prins e bezeuksje aon dee mins bringe en get aonbeje. 

Uzze Prins Carlo I op de poster vaan de Jan Linders aon de Toongerseweeg.

Carnavalsvereniging de Mosasaurussen van Sint Pieter is op zoek naar nieuwe leden en of vrijwilligers.

Wij zijn altijd op zoek naar leden en vrijwilligers. We proberen onze vereniging te laten groeien en ook de leeftijden te laten variëren. Je kunt al lid worden vanaf 18 jaar. Je kunt er zelfs voor kiezen om dit samen met je partner te doen. Hoe groter het aantal leden is, hoe beter de taken en/of bezoeken te verdelen zijn.

Onze vereniging zet zich hoofdzakelijk in voor charitatieve doelstellingen, dit in samenhang met het carnavalsgebeuren. Wat wij heel belangrijk vinden, is dat dit cultureel erfgoed op Sint Pieter en Maastricht blijft bestaan.

Hoe meld ik me aan:

Heb je altijd al eens een bijdrage willen leveren aan het behoud van de Maastrichtse volkscultuur en de carnaval op Sint Pieter? Ben jij bereid een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan deze doelstelling en dit samen met cv de Mosasaurussen te realiseren? Zou je het leuk vinden om eens kennis te maken met ons? Dan kan dit in een vrijblijvend gesprek met onze voorzitter. Wij vertellen jou graag wat het precies allemaal inhoudt. Daarna kunnen we kijken of de interesse wederzijds is en misschien kunnen wij jou ook verwelkomen bij onze gezellige carnavalsvereniging.

Aanmeldingen via secretariaat@mosasaurussen.nl

UITSLAG LOTERIJ

 

Uitslag loterij C.V. De Mosasaurussen seizoen 2019/2020
Trekking 1 februari 2020     –      Vergunningnummer 19-1229

1e prijs € 100,- 2304
2e prijs € 50,- 1248
3e prijs € 45,- 0662
4e prijs € 40,- 1766
5e prijs € 35,- 2325
6e prijs € 30,- 2185
7e prijs € 25,- 1984
8e prijs € 20,- 1438
9e prijs € 15,- 1468
10e prijs € 10,- 0753

Prijzen door middel van inlevering van het winnende lot af te halen:
Karen v.d. Pol, Mergelweg 12, 6212 XH Maastricht

CV De Mosasaurussen
Mergelweg 12
6212 XH Maastricht
Telefoon : 06-50640673 (Margot Hijnens)
secretariaat@mosasaurussen.nl


Volg ons op social media

 


© 2019 Carnavalsvereniging De Mosasaurussen

Realisatie, design en hosting verzorgd door Digitalfix