WELKOM 

CV de Mosasaurussen heite uuch welkom op hun website.
Volg hij ’t wèl en wee vaan us vereineging. Loert ins wat us aktiviteite zien via ‘THOES’ en uzze kallepin. En oonder “fotokes” en “fèlmkes” zeet geer wie veer us ammezere.

INFORMATIE

Wèlt geer tot veer uuch ’n beriechske sjikke es veer get op de site höbbe
aongepas, of wèlt geer get informatie daan kint geer kontakt opneume mèt us kretserij:

CV De Mosasaurussen
Telefoon : 06-50640673 (Margo Hijnens)
secretariaat@mosasaurussen.nl

De Mosasaurussen Vasteloavend Kallepin

  

Us twie zjubilarisse:
Links John Hardy, Iere-President, 5x 11 jaor
Rechs Jordie Nulens, President, 1x11 jaor

Veer carnavalsvereineging de Mosasaurussen vaan Sint Pieter zien op zeuk naor diech!

Höbs diech dat ouch….dat geveul? En wèlste ouch get doen mèt dat geveul? Daan biste bij us op de zjuste plaots. Geit bij diech ’t waakvlemke zoe roond de vastelaovend vol ope en biste ouch bereid um aander lui plezeer te geve?

Veer es vereineging bewaore e stökske Mestreechter volkskultuur op de Luikse Vrijheid St. Pieter en daoneve zette veer us ouch in veur de chariteit.

Höbste interesse? Daan kinste twie dinger doen. Kom ‘nne kier loere bij ein vaan us aktiviteite (loer hei neve op de kallepin), of sjrief ins naor oonderstaond adres veur miejer informatie of mesjien wèl ’n gesprek mèt uzze president.

Sjrief ins naor: secretariaat@mosasaurussen.nl

VERLEEF OP MESTREECH

In ’n bomvolle Meziekgeterij woord zaoterdag 9 november ’t winnend leedsje veur de Mestreechter Vastelaovend 2020 door ’t volk gekoze. Winnaar is sjreiver Ron Nieste en componist Patrick Ummels. De Zes Köp mage ’t vaanaof noe tot Asselegoonsdag goon zinge. Perficia allemaol.

AOFSLETE 2019 EN OPENE 2020 

Op 15 november aonstaonde is ’t zoe wied. Daan slut aajd Prins IVO I zien Vastelaovendssezoen 2019 letterlek en figuurlek aof. Dat deit heer door in de refter vaan de Zonneberg zien Prinselek sleutsje vas te haange aon ’t kunswerk vaan de Maoshagedis. Dao nao goon veer naor Treech aon de Maos um ’t nui Vastelaovendssezoen te opene. Dat weurt ‘nne gezellege aovend boe ederein welkom is. Dus zien veer uuch zoe roond de klok vaan ach oor in Treech.

Dass 3-Gestirn vaan St. Pieter

Aajd Prins IVO I aon de geng

Gezelleg

Laat op d’n aovend nog euverlegk!

Toch weer ins ‘Get Aanders’

IVO beloert ’t ins vaanaof de kant

CHARITEIT
De Harry Hardy Stiechting is op zeuk naor lui vaan St. Pieter die wèl eve ’n rögkesteunsje kinne gebruke, of die al e tiedsje kraank zien of allein thoes zitte. Weit geer zoe iemes mail dat daan naor: secretariaat@harryhardy.nl. Daan zalle veer same mèt de daan regerende Prins e bezeuksje aon dee mins bringe en get aonbeje. 

Carnavalsvereniging de Mosasaurussen van Sint Pieter is op zoek naar nieuwe leden en of vrijwilligers.

Wij zijn altijd op zoek naar leden en vrijwilligers. We proberen onze vereniging te laten groeien en ook de leeftijden te laten variëren. Je kunt al lid worden vanaf 18 jaar. Je kunt er zelfs voor kiezen om dit samen met je partner te doen. Hoe groter het aantal leden is, hoe beter de taken en/of bezoeken te verdelen zijn.

Onze vereniging zet zich hoofdzakelijk in voor charitatieve doelstellingen, dit in samenhang met het carnavalsgebeuren. Wat wij heel belangrijk vinden, is dat dit cultureel erfgoed op Sint Pieter en Maastricht blijft bestaan.

Hoe meld ik me aan:

Heb je altijd al eens een bijdrage willen leveren aan het behoud van de Maastrichtse volkscultuur en de carnaval op Sint Pieter? Ben jij bereid een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan deze doelstelling en dit samen met cv de Mosasaurussen te realiseren? Zou je het leuk vinden om eens kennis te maken met ons? Dan kan dit in een vrijblijvend gesprek met onze voorzitter. Wij vertellen jou graag wat het precies allemaal inhoudt. Daarna kunnen we kijken of de interesse wederzijds is en misschien kunnen wij jou ook verwelkomen bij onze gezellige carnavalsvereniging.

Aanmeldingen via secretariaat@mosasaurussen.nl

UITSLAG LOTERIJ

 

Uitslag loterij C.V. De Mosasaurussen seizoen 2018/2019
Trekking 9 februari 2019     –      Vergunningnummer 19-0018

1e prijs € 100,- 1761
2e prijs € 50,- 2515
3e prijs € 45,- 0444
4e prijs € 40,- 2733
5e prijs € 35,- 2069
6e prijs € 30,- 1453
7e prijs € 25,- 0089
8e prijs € 20,- 2045
9e prijs € 15,- 1285
10e prijs € 10,- 0139

Prijzen door middel van inlevering van het winnende lot af te halen:
Karen v.d. Pol, Mergelweg 12, 6212 XH Maastricht 

CV De Mosasaurussen
Mergelweg 12
6212 XH Maastricht
Telefoon : 06-50640673 (Margot Hijnens)
secretariaat@mosasaurussen.nl


Volg ons op social media

 


© 2019 Carnavalsvereniging De Mosasaurussen

Realisatie, design en hosting verzorgd door Digitalfix