WELKOM 

Fijn tot geer uzze ‘site’ bezeuk zoe naor de Vastelaovend. Veer stoon noe hei stèl, meh in de praktijk zien veer hel bezeg mèt ’t koumend sezoen, naomelek us 6×11 jaoreg zjubilei.
Veer zalle zoe gaw meugelek dao euver sjrieve en bekind make wat zoe allemaol steit te gebäöre. Hawt uuch gezoond! Geer huurt vaan us!.

INFORMATIE

Wèlt geer tot veer uuch ’n beriechske sjikke es veer get op de site höbbe
aongepas, of wèlt geer get informatie daan kint geer kontakt opneume mèt us kretserij:

CV De Mosasaurussen
Telefoon : 06-50640673 (Margo Hijnens)
secretariaat@mosasaurussen.nl

LEEF LUI VAAN ST. PIETER EN UMSTREKE

Op 14 fibberwarie -Vastelaovendszoondag – goon veer PRO FORMA de Vastelaovend 2021 insjete. Dat deit de femilie Aerts. Dat is aajd Prins Carlo I en de Moosweifkes Bianca, Maud en Femke. Dat gebäört um 11:11 oor en Carlo zal daan ouch de Mosasaurus optrèkke. I.v.m. de vigerende Corona regels zalle veer dat op ’n alternatief meneer doen. Zjus of v’r in Madurodam zitte! Dit is ‘live’ te volge op Snoetsebook (Facebook).

 

DE CORONA VASTELAOVENDSKWIZ

Op Carnavalsmaondag um 14:11 oor start uzze ‘Corona’ Vastelaovendskwiz. Geer kint dat ouch ‘live’ volge via ‘Facebook’. Veer perbere uuch neet allein ’n klein eurke Vastelaovendsplezeer te geve (oontspanning door inspanning), meh geer kint ouch nog get leuke prijskes winne. 

 

 

Veer carnavalsvereineging de Mosasaurussen vaan Sint Pieter zien op zeuk naor diech!

Höbs diech dat ouch….dat geveul? En wèlste ouch get doen mèt dat geveul? Daan biste bij us op de zjuste plaots. Geit bij diech ’t waakvlemke zoe roond de vastelaovend vol ope en biste ouch bereid um aander lui plezeer te geve?

Veer es vereineging bewaore e stökske Mestreechter volkskultuur op de Luikse Vrijheid St. Pieter en daoneve zette veer us ouch in veur de chariteit.

Höbste interesse? Daan kinste twie dinger doen. Kom ‘nne kier loere bij ein vaan us aktiviteite (loer hei neve op de kallepin), of sjrief ins naor oonderstaond adres veur miejer informatie of mesjien wèl ’n gesprek mèt uzze president.

Sjrief ins naor: secretariaat@mosasaurussen.nl

 

Goon
Carnaval en Corona
hand in hand
en
poet aon poet?

 

 Zoe es ’t noe oetzuut mèt de twiede Corona golf die uzze kant kump oprollen en mesjien wèl inkele maonde geit dore, dinke veer tot v’r us veurbereing op de vastelaovend 2021 motte stopzette.
Is dat neet te vreug? Nein. Veer motte verpliechtinge aongoon en zakes vaslegke, boevaan v’r noe neet kinne insjatte tot die door kinne goon. Veer kinne us geine Carnaval veurstelle op 1.50 mtr. aofstand.

Hand in hand en poet aon poet, zoe kinne v’r dus neet de Carnaval 2021 viere. En allemaol mètzinge op de vastelaovendsleedsjes?
Nein dus!

Dit besluut is veur us neet gemekelek, umtot d’r ouch beriechte versjeine tot de Carnaval coúte que coúte moot doorgoon. Inkele vereineginge höbbe dezelfde meining en inkele dinke nog zwoer nao.
Veer dinke tot de chariteit miejer geholpe is es veer neet in de verzörgingstehoezer koume en de kinder mèt rös laote.

Veer zien wèl aon ’t naodinke of en op welke meneer veer de chariteit toch zouwe kinne oetveure en wie veer us Steunbere kinne oondersteune in dees veur us allemaol meujelekke periood, Veer hope gaw mèt ’n oplossing te koume en hawwe uuch op de huugte.

 

Um mèt ’t motto aof te slete:
Mestreech, haw de pin thoes!

CV De Mosasaurussen
Mergelweg 12
6212 XH Maastricht
Telefoon : 06-50640673 (Margot Hijnens)
secretariaat@mosasaurussen.nl


Volg ons op social media

 


© 2019 Carnavalsvereniging De Mosasaurussen

Realisatie, design en hosting verzorgd door Digitalfix